Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en tevens voor het Referendum. (Het referendum gaat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Sleepwet)

U gaat toch ook stemmen?

Waarover stemmen we bij dit referendum?

Op het stembiljet komt u de vraag tegen: “bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet)”
Bij dit referendum kunt u laten weten of u het daar mee eens bent.  Wilt u meer weten over het referendum? Meer informatie over verkiezingen

Wat moet u meenemen als u gaat stemmen

  • stempas
  • én identiteitsbewijs

Bij het stemmen moet u uw stempas én identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands identiteitskaart of rijbewijs) overleggen. Het document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt legitimeren mag u niet stemmen. Is uw stempas kwijtgeraakt, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart, tot 12.00 uur een vervangende stempas persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen. Vindt u later uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen.

Waar kunt u stemmen?

U kunt in de gemeente Castricum bij 18 stembureaus  uw stem uitbrengen. Het mobiele stembureau staat op verschillende tijden op diverse locaties.
Bij het NS station kunt u al stemmen vanaf ’s nachts 0.00 uur!. De andere stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Dit zijn de stembureau’s

Leave your comment