U kunt nu uw mening geven over de kadernota

Op donderdagavond 31 mei aanstaande kunt u uw mening geven over de kadernota 2019. Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum is dit dus een belangrijk moment. De gemeenteraad van Castricum nodigt u daarvoor van harte uit. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2019. Het geeft tevens richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. De behandeling van deze nota is voor de raad één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. En u kunt daar nu uw mening over geven.

Lees hier verder

Leave your comment