Visser 't Hooft School

Welkom bij Visser ‘t Hooft in Castricum

Waar Visser ‘t Hooft voor staat!

Visser ‘t Hooft is een ondernemende school, waar wij kinderen stimuleren om een bijdrage te leveren aan hun eigen mogelijkheden en om talenten te benutten en uit te bouwen. Hierdoor hebben onze leerlingen plezier in het leren, durven ze uit te blinken en staan ze stevig in hun schoenen. De kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

Uitgangspunten bij ons onderwijs

Goed leren lezen, schrijven, spellen en rekenen zijn basisvoorwaarden voor een goed ontwikkelproces. Wij streven naar een goed evenwicht tussen kennis, persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Op onze school werken leerkrachten met moderne opvattingen en actuele kennis. Zij hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, hebben hoge, realistische verwachtingen naar de kinderen toe en zijn gericht op het behalen van goede resultaten. Onze leerkrachten dragen zorg voor een uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Op onze school word je een Creator!

  • Creativiteit
  • Talentontwikkeling
  • Ondernemend leren
  • Respect

Kwaliteit

Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het ‘Draaiboek kwaliteitszorg op Tabijnniveau’. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.

De school heeft van de onderwijsinspectie een uitmuntend rapport gekregen met 6x de hoogste haalbare score!

Is dit uw bedrijf?

Ben u eigenaar of wilt u eigenaar worden van deze vermelding/bedrijf/evenement, laat het ons weten.

Claim it now!

Claim This Listing

Wordt eigenaar van deze vermelding en u krijgt volledige toegang om al uw gegevens aan te passen en/of bij te werken. Verander uw foto's, openingstijden en nog veel meer..