Stichting Welzijn Castricum

Stichting Welzijn Castricum

Over Stichting Welzijn Castricum

Deelname aan de samenleving en erbij horen is tezamen met goede huisvesting en gezondheid een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de bevolking van Castricum.

Tevens wordt ondersteuning verleend aan vrijwilligersgroepen en organisaties van particulier initiatief, die zich inzetten om de kwaliteit van woon-, leef- en werksituatie te behouden of te verbeteren.

De doelstelling van de Stichting Welzijn Castricum is om de vragen en behoeften van de bewoners van de Gemeente Castricum te vertalen in concrete dienstverlening opdat zij zo goed als mogelijk deel kunnen nemen aan voor hen relevante maatschappelijke activiteiten.

Samen werken aan welzijn

Met honderden vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Welzijn Castricum dichtbij. Door mensen in de kernen en wijken uit te nodigen en te stimuleren elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien, levert Welzijn Castricum als sociaal makelaar een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.

Wat doen wij

Stichting Welzijn Castricum is dichtbij en ondersteunt inwoners met de volgende taken:

  • Ondersteuning kwetsbaren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen
  • Ondersteuning jongeren
  • Vrijwilligerswerk, vraag en aanbod bij elkaar brengen en deskundigheidsbevordering
  • Buurtgericht werk
  • Ondersteuning anderstaligen met de taal, leren fietsen
  • Maatjesproject
  • Rouwondersteuning
  • Ontmoetingsbijeenkomsten

Waar vindt u ons

De stichting is gevestigd in Geesterhage. Lees er meer over op Cultureel Centrum Geesterhage.

Kijk voor meer informatie op onze Website WelzijnCastricum.

Claim This Listing

Wordt eigenaar van deze vermelding en u krijgt volledige toegang om al uw gegevens aan te passen en/of bij te werken. Verander uw foto's, openingstijden en nog veel meer..