Stichting Oud Limmen

Welkom bij Stichting Oud Limmen

Stichting Oud Limmen is ontstaan op initiatief van Huisarts T. Elzinga en werd in 1986 opgericht. Aanleiding was de regelmatige afbraak van beeldbepalende panden, samen met een aantal betrokken burgers werd het plan opgevat om de stichting op te richten en zo geschiedde.

Doelstelling van de stichting is, het verrichten van onderzoek op historisch en archeologisch gebied en het stimuleren hiervan. Het verzamelen en bewaren van voorwerpen, geschriften, foto’s en dergelijke die van belang zijn voor de historie van Limmen. Het bevorderen en meewerken aan publicaties- en het organiseren van exposities met betrekking hebbende op de geschiedenis van, met en over Limmen in de breedste zin.

Huisvesting

De stichting heeft nooit een eigen onderkomen gehad, de vergaderingen werden gehouden in de huiskamer, roulerend bij de bestuursleden. Daardoor kon de stichting niet toekomen aan een gestructureerde inhoudelijk aanpak. Alle bezittingen van de stichting werden bij de leden en anderen ondergebracht en dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Zo zijn er verschillende bezittingen verloren gegaan als gevolg van verkeerde opslag zoals door vocht en houtworm.

Met het aantreden van een aantal nieuwe bestuursleden ontstond een nieuw Elan. De werkzaamheden/activiteiten van de stichting raakte door allerlei ontwikkelingen in een stroomversnelling. Er werd onderhandeld met de nieuwe gemeente Castricum over de overdracht van het pand Schoolweg 1 en over financiële ondersteuning. Dit werd bereikt in 2004. Vervolgens moest een sterk verwaarloosd pand opgeknapt worden met gelukkig vele vrijwilligers.

Nu is er een onderkomen waar het dorp trots op mag zijn.

Is dit uw bedrijf?

Ben u eigenaar of wilt u eigenaar worden van deze vermelding/bedrijf/evenement, laat het ons weten.

Claim it now!

Claim This Listing

Wordt eigenaar van deze vermelding en u krijgt volledige toegang om al uw gegevens aan te passen en/of bij te werken. Verander uw foto's, openingstijden en nog veel meer..