Papenberg Castricum

Uitzichtpunt Papenberg Castricum

Al enkele jaren bepleiten de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Vooral in de Alkmaardermeeromgeving bij de duinbeheerder PWN om het uitzicht vanaf de Papenberg Castricum te herstellen. Vroeger bood de Papenberg namelijk veel uitzicht over Castricum en wijde omgeving. Herkenbare punten waren de Grote Kerk van Alkmaar en de zeilboten op het Uitgeestermeer. Het uitzicht naar het westen is nog steeds vrij, maar de oostelijke duinhelling is in de loop van de tijd begroeid geraakt met bomen. De boomtoppen belemmeren al vele jaren het prachtige uitzicht op het dorp.

Verbetering van het uitzichtpunt past in het zoneringsbeleid van het PWN. De PWN richt zich er vooral op om met voorzieningen in de binnenduinrand de recreatiedruk in het achterliggende duingebied te verminderen.

Uitzichttoren

In mei 2013 is het voorstel voor de bouw van een kleine uitzichttoren door het PWN-managementteam formeel goedgekeurd. Door bezwaar hebbende partijen is het plan van uitvoering vertraagd en ook de financiering is nog niet rond. Op uitnodiging van de provincie heeft op 8 juli 2015 met acht partijen overleg plaatsgevonden. De uitzichttoren was niet zo’n punt van discussie. Wel de verbinding die een aantal jaren geleden is aangebracht tussen het bestaande uitzichtplateau en de zandhelling.

De Vogelwerkgroep is tegen het openhouden van deze verbinding. Zij menen dat deze toegang zal leiden tot toename van de recreatiedruk. Er kunnen eventueel ook hangplekken voor jongeren ontstaan wat de kans op vandalisme daardoor zal vergroten. Zij zijn niet tegen een uitzichttoren. Als deze dan alleen vanaf de westzijde via het bestaande trappad vanuit het duingebied te bereiken is. Ook de Stichting Duinbehoud heeft haar bedenkingen. Het magere resultaat van de bijeenkomst is het besluit dat er eerst een milieueffectrapportage moet komen.

Bron: Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Claim This Listing

Wordt eigenaar van deze vermelding en u krijgt volledige toegang om al uw gegevens aan te passen en/of bij te werken. Verander uw foto's, openingstijden en nog veel meer..