FC Castricum Voetbalvereniging

Van fusie in 2002 naar eerste klasse in 2012

Op 12 juli 2002 verschijnt het 1e gezamenlijke clubblad en opent het voorwoord met de kop: “Van C.S.V. en S.C.C. naar FC Castricum.”
FC Castricum, opgericht op 10 juli 2002, is dan een feit. Een nieuwe organisatie op bestaande fundamenten,” zoals voorzitter Cees Jansen het de leden in het tweede clubblad voorhoudt. De PR commissie heeft alle gebeurtenissen in de jaren die volgen op een rij gezet.

De eerste jaren: 2002 – 2007

Een van de eerste wapenfeiten is de aanstelling van Rob Kramer. Hij heeft de specifieke opdracht gekregen om de jeugdafdeling op de kaart te zetten. In september vindt een receptie met aansluitend een feestavond plaats ter ere van de officiële opening van het verbouwde clubhuis in aanwezigheid van het college van B&W. In oktober van datzelfde jaar wordt vergaderd om een ’Club van Honderd’ op te richten die uiteindelijk leidt tot ’De Vrienden van FC Castricum’ in februari 2003. Tijdens de hieraan gewijde feestavond is Arie van Eijden uitgenodigd, destijds directeur van Ajax.

In maart neemt FC Castricum in samenwerking met de KNVB de organisatie van de meisjesinterland Nederland – Tsjechië voor zijn rekening. Die dag, voorafgaand aan de wedstrijd, komen honderden meisjes naar ons complex. Peter van Splunter had intussen bij zijn tandarts in Limmen Tsjechisch geleerd om de betrokken dames in hun eigen taal te kunnen verwelkomen. Deze wedstrijd zal de aanleiding worden om het vrouwenvoetbal op te richten in september van dat jaar.

AZ ’67 komt in april 2003 bij ons op bezoek om een wedstrijd te spelen tegen het eerste team. De nieuwe lichtinstallatie op het hoofdveld wordt officieel in gebruik wordt genomen. In het clubblad van maart 2004 wordt melding gemaakt van de oprichting van het eerste Nederlandse Voetbalkoor, door initiator Frank Drost, met de toepasselijke naam ,,The Slurpers”. Het gezongen clublied dat door de speakers schalt, vooraf aan de thuiswedstrijden van Zaterdag 1 en op zondagmorgen voor de start van het mini WK, is hiervan het fraaie resultaat.

In april 2004 wordt besloten het schoolvoetbal nieuw leven in te blazen. Geen kleinigheid omdat alle scholen bezocht gaan worden om leraren en leerlingen enthousiast te maken en flyers/posters moeten worden verspreid en opgehangen. Een evenement zonder houdbaarheidsdatum aangezien het tot op de dag van vandaag nog steeds door onze vereniging wordt georganiseerd. Het eerste kampioenschap volgt in april. Onder leiding van Ron van Aanholt promoveert het eerste naar de 2e klasse A.

De jaren door worden open dagen door de jeugd-commissie georganiseerd om kinderen van buitenaf kennis te laten maken met de voetbalsport en natuurlijk onze vereniging. In deze periode groeit de jeugdafdeling stormachtig. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de teams in de kleedkamers ingedeeld te krijgen. Uiteindelijk leidt dit tot de bouw van vier nieuwe kleedkamers die in 2005 worden geopend.

Kunstgrasveld, mijlpaal in de historie

Dit is toch al een bedrijvig jaar aangezien het boardingveld, dankzij tomeloze inzet van ,,kunst-gras Peter” tot stand gekomen, in december officieel wordt geopend door wethouder Könst en met de naam ,,Evergreen” wordt gedoopt.

In april 2005 doet Zondag 1 van zich spreken met een kampioenschap waarmee dan beide standaardteams van de zaterdag- en zondagafdeling hun eerste successen hebben behaald. Een neveneffect van de onstuimige groei is de toename van het aantal clubbladen. De vaste ploeg die op elke dinsdagmorgen het clubblad maakt, redt het niet meer in een paar uurtjes. De dinsdagochtend blijkt te kort en een deel van de dinsdagmiddag moet er aan geloven, ca. 800 clubbladen worden dan wekelijks vervaardigd. Daarnaast beschikt de vereniging over een website die door Cor Nuijens is opgezet en in de lucht wordt gehouden. De mogelijkheid is er dan om het clubblad te downloaden of toegestuurd te krijgen.Toch hebben veel leden moeite om afscheid te nemen van hun clubblad dat nog een tijd naast de website blijft bestaan.

Dit jaar wordt ook officieel de ,,Medewerker van het Jaar” verkiezing geïntroduceerd. Diverse leden zijn met deze onderscheiding geëerd. Een nieuwe activiteit kondigt zich aan. In het clubblad van september 2006 wordt de eerste voetbalveiling aangekondigd die in maart 2007 zijn beslag zal krijgen. In juni van dat jaar wordt duizendpoot Klaas Peijs ontboden op het stadhuis alwaar hij koninklijk wordt onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn vele verdiensten voor onze vereniging.

Ook ziet de PR-commissie van de voetbalclub van Castricum het levenslicht. Vanaf dat moment, vooral in de locale en regionale pers, wordt FC Castricum professioneel naar buiten gebracht. Daarmee groeit onze naamsbekendheid in de wijde omtrek. In het clubblad van 21 augustus komt de mededeling te staan dat overgegaan zal worden naar een nieuwe (de huidige) website. Daarmee is het laatste clubblad een feit. In allerlei overlegsituaties wordt er op gehamerd dat een interactieve website wordt nagestreefd waar leden (leiders, verslaggevers, wedstrijdsecretaris, groeps-coördinatoren, PR etc.), zelf teksten met foto moeten aanleveren. Dat blijkt een schot in de roos te zijn. De website is qua aantal pageviews op weg naar de twee miljoen! Het wordt dagelijks gemiddeld meer dan 1000 keer bezocht. De inmiddels dan aangetreden huisfotograaf Han de Swart is overal aanwezig om het nieuws te larderen met eigen fotografie.

Mini’s, kunstgrasveld en kampioenschap

In 2007 wordt besloten om de mini’s in een onderlinge competitie tegen elkaar te laten spelen. Zo wordt de mini WK geboren. Alle mini’s komen in landenteams uit en worden allemaal met elkaar op de foto gezet. Die foto, de Nachtwacht, prijkt levensgroot aan de muur van het clubgebouw.

Bij de gemeente staat onze vereniging dan inmiddels ook goed op de kaart. Met dank aan voorzitter Peter van Splunter die het vuur uit zijn sloffen loopt om een kunstgrasveld aan te leggen. In oktober 2007 wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad de “kunstgrasnotitie” heeft goedgekeurd resulterend in de aanleg van het kunstgrasveld in 2008. Ter ere van de opening wordt een feestkrant vervaardigd onder regie van de PR commissie die in een oplage van 12.000 stuks door de leden huis aan huis wordt verspreid.
De feestelijke opening in september van dat jaar wordt door burgemeester Emmens-Knol verricht in aanwezigheid van raadsleden en vooral veel publiek.

Ook wordt Arthur van der Himst als 500e jeugd-lid verwelkomd. Een mijlpaal in de korte historie. De landelijke campagne van de Hartstichting gaat niet aan onze vereniging voorbij. De aanschaf van een defibrillator (AED) bekostigd uit de veilingopbrengst, sluit hier naadloos bij aan. Vanaf 2009 wordt door de toernooicommissie het eerste groot opgezette jeugdtoernooi georganiseerd dat gespeeld wordt over een aantal dagen en waaraan zeer veel verenigingen uit de wijde omtrek deelnemen. Vanwege het succes zal dit uitmonden in een jaarlijks terugkerend gebeuren. Zaterdag 1 wordt, na tussentijds gedegradeerd te zijn naar de 3e klasse, opnieuw kampioen en promoveert naar de 2e klasse onder trainer Mark Kranendonk. Dat onze website leeft moge duidelijk zijn als in juni 2010 maar liefst 1.000.000 bezoekers onze site hebben bezocht.

In 2011 wordt besloten om ,,Mijn Club” in onze website te integreren waardoor het voor de leden makkelijker wordt specifieke elftal informatie op de site te zetten, de standen automatisch worden bijgehouden, afgelastingen duidelijker worden en voor adverteerders meer mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een facelift van de bestaande tribune. deze wordt vervolgens door Chris de Leeuw officieel heropend.

In mei 2012 wordt Zaterdag 1 onder leiding van trainer Radjin de Haan opnieuw kampioen en promoveert voor het eerst in het bestaan naar de 1e klasse. In de locale pers wordt dit breed uitgemeten onder de kop ,,FC Castricum schrijft historie met kampioenschap 2e klasse”.
FC Castricum is uitgegroeid tot een dynamische club waarbij de aansturing om steeds meer aandacht vraagt. Werd destijds specifiek gedacht aan alles wat met voetbal te maken had, nu willen we als vereniging ook maatschappelijke betrokkenheid uitdragen. Met als resultaat dat intussen maatschappelijke stages bij onze vereniging (kunnen) worden gevolgd.

Een nieuwe organisatie op bestaande fundamenten” zoals het begin van dit stukje luidde doet de vereniging inmiddels tekort. De onderlinge contouren zijn steeds fletser geworden en dit heeft het bestuur doen besluiten een nieuwe werkgroep Visie en Beleid in het leven te roepen. Hiermee kunnen nieuwe beleidsplannen worden gemaakt waarmee FC Castricum weer jaren vooruit kan.

Je kunt hier het fotoalbum van FC Castricum bekijken.

Mijlpalen 12,5 jaar FC Castricum

12 juli 2002 oprichting FC Castricum
Februari 2003 oprichting ‘Vrienden van FC Castricum’
September 2003 oprichting vrouwenvoetbal
April 2004 kampioenschap Zaterdag 1
April 2005 kampioenschap Zondag 1
2007 oprichting Mini WK
September2008 opening Kunstgrasveld
2e helft 2008 aanmelding 500e jeugdlid
April 2009 kampioenschap Zaterdag 1
Mei 2011 kampioenschap Zaterdag 1
12 januari 2015 FC Castricum bestaat 12,5 jaar
16 mei 2015 viering 12,5-jarig bestaan

Is dit uw bedrijf?

Ben u eigenaar of wilt u eigenaar worden van deze vermelding/bedrijf/evenement, laat het ons weten.

Claim it now!

Claim This Listing

Wordt eigenaar van deze vermelding en u krijgt volledige toegang om al uw gegevens aan te passen en/of bij te werken. Verander uw foto's, openingstijden en nog veel meer..