Castricum

Ga verder

Maak kennis met het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Castricum.
Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.
De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Toon Mans

Burgemeester

e-mail: [email protected]

Portefeuilles

– Communicatie en voorlichting

– Algemeen bestuurlijke zaken

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Internationale samenwerking
 • Regionale samenwerking
 • BUCH (bestuur)
 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Integratiebeleid
 • Naturalisatie
 • Raads- en griffieaangelegenheden
 • Kabinetsaangelegenheden
 • Promotie
 • Representatie
 • juridische zaken en klachtenafhandeling

– Integrale handhaving

 • Handhaving bijzondere wetten (APV, bouwen, wonen, openbare ruimte)
 • Politie
 • Openbare orde
 • Rampenbestrijding
 • Regionale brandweer
 • GHOR
 • Veiligheidsregio
 • Reddingsbrigade
 • Horeca
 • Evenementen

 – Financiën

 – Grondzaken

 – Personeel en Organisatie

Specialismen

Sinds 1 september 2011 is Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de raad geen stemrecht maar een adviserende stem. De burgemeester is tevens voorzitter van het college, waarin hij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de openbare orde en veiligheid. De overige taken van de burgemeester zijn voortgekomen uit de collegeonderhandelingen en de daarbij afgesproken portefeuilleverdeling.

Lid ‘Mayors for peace’

Burgemeester Toon Mans
Roel-Beems
Roel Beems

Roel Beems (Lokaal Vitaal)

Wethouder

Portefeuilles

 • Financiën
 • BUCH
 • Personeel & Organisatie
 • Informatie & Automatisering
 • Grondbedrijf (GEM)
 • Economie
 • Toerisme & Strand
 • Recreatie & Sport
 • Gezondheid
 • Dienstverlening incl. communicatie/KCC

Paul Slettenhaar (VVD)

Wethouder

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Bouwen
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Verkeersprojecten N203 en A9
 • Schiphol
 • Dierenwelzijnsbeleid
Wethouder Paul Slettenhaar
Valentijn Brouwer
Valentijn Brouwer

Valentijn Brouwer (GL)

Wethouder

Portefeuilles

 • Klimaat
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Groen
 • Milieu
 • Afval
 • Onderwijs
 • Cultuur incl. erfgoed
 • Burgerparticipatie

Wim van Twuijver

Functie: Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris wordt door het college van B en W benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

Wim van Twuijver
Wim van Twuijver

Afspraak maken met burgemeester of wethouders