Castricum

Ga verder

Maak kennis met het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Castricum.
Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.
De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Toon Mans

Burgemeester

e-mail: [email protected]

Portefeuilles

– Communicatie en voorlichting

– Algemeen bestuurlijke zaken

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Internationale samenwerking
 • Regionale samenwerking
 • BUCH (bestuur)
 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Integratiebeleid
 • Naturalisatie
 • Raads- en griffieaangelegenheden
 • Kabinetsaangelegenheden
 • Promotie
 • Representatie
 • juridische zaken en klachtenafhandeling

– Integrale handhaving

 • Handhaving bijzondere wetten (APV, bouwen, wonen, openbare ruimte)
 • Politie
 • Openbare orde
 • Rampenbestrijding
 • Regionale brandweer
 • GHOR
 • Veiligheidsregio
 • Reddingsbrigade
 • Horeca
 • Evenementen

 – Financiën

 – Grondzaken

 – Personeel en Organisatie

Specialismen

Sinds 1 september 2011 is Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de raad geen stemrecht maar een adviserende stem. De burgemeester is tevens voorzitter van het college, waarin hij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de openbare orde en veiligheid. De overige taken van de burgemeester zijn voortgekomen uit de collegeonderhandelingen en de daarbij afgesproken portefeuilleverdeling.

Lid ‘Mayors for peace’

Burgemeester Toon Mans
Wethouder Paul Slettenhaar

Paul Slettenhaar

Functie: Wethouder

e-mail: [email protected]

Portefeuilles

 • Planologie / ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Bouwen
 • Wonen
 • Ruimtelijke projecten
 • Verkeer en vervoer
 • Buitenruimte
 • Afval

Falgun Binnendijk

Wethouder

e-mail: [email protected]

Portefeuilles

 • Welzijn
 • Duurzaamheid en milieu
 • Participatiewet
 • Bijstand
 • Werk en inkomen
 • Maatschappelijke agenda
 • Seniorenbeleid
 • Bomen en groen
 • Gezondheidszorg
Wethouder Falgun Binnendijk
Wethouder Ron De Haan

Ron de Haan

Wethouder

e-mail: [email protected]

Portefeuilles

 • Lokale economie
 • Recreatie
 • Toerisme
 • Sport
 • Strandzaken
 • Onderwijs (incl. IHP)
 • Doelgroepenvervoer
 • WMO
 • Subsidiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Participatie en samenleving
 • Jeugdzorg en jongerenbeleid
 • Kinderopvang

Ron Suanet

Functie: Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris wordt door het college van B en W benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

e-mail: [email protected]

Gemeentesecretaris Ron Suanet

Afspraak maken met burgemeester of wethouders